april 2017

Emner til kommende LKT'er

1. Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud

2. ADHD – Udredning, behandling og tværsektorielle forløb

3. Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

4. Type 1 diabetes hos børn og unge

 

marts 2018

Kommende læringsseminarer

Den 4. april afholdes det første seminar for LKT Hoftenære Lårbenbrud. 

 

Læs mere her om de kommende seminarer

 

April 2017

Videns- og Læringsforum for LKT palliation

Så er Videns- og Læringsforummet for lærings- og kvalitetsteamet for specialiseret palliativ behandling gået i luften. 

På forummet kan du bl.a. læse om den palliative indsats i Danmark, få inspiration og dele erfaringer, hente vejledninger og meget mere. 

lkt palli side.png