maj 2018

Emner til kommende LKT'er

1. ADHD – Udredning, behandling og tværsektorielle forløb

2. Type 1 diabetes hos børn og unge

3. Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter

 

maj 2018

Kommende læringsseminarer

Den 21.-22. juni afholdes andet læringsseminar for LKT Antibiotika. 

 

Læs mere her om de kommende seminarer

 

Maj 2018

LKT Hoftenære lårbensbrud

Den 4. april påbegyndtes lærings- og kvalitetsteamet for hoftenære lårbensbrud med et ledelsesseminar, og den 17. maj blev afholdt første læringsseminar.

Med projektet ønskes at forbedre patienternes generelle sundhed efter hoftebrud og at nedbringe 30-dages mortaliteten efter operationsdato.

Læs mere her om lærings- og kvalitetsteamet

 

LKT hofte5.jpg

Foto fra ledelsesseminaret LKT Hoftenære lårbensbrud, april 2018