Regionale tovholdere

De regionale tovholdere har det praktiske ansvar for driften af lærings- og kvalitetsteamet.

Hver region har en regional tovholder. De regionale tovholdere sikrer løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder og afrapportere til Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams og Temagruppen for Kvalitet. De regionale tovholdere arbejde tæt sammen med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer.

 

Region Midtjylland

Anne Gammelgaard
Chefkonsulent, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvaltet

Mail: anne.gammelgaard@stab.rm.dk
Telefon: 7841 2330
Mobil: 2162 0118

Region Sjælland

Troels Busk Hoff
Chefkonsulent

Mail: tbuh@regionsjaelland.dk
Telefon: 2460 0244

Region Hovedstaden

Helle Boelsmand Bak 

Chefkonsulent

Mail: helle.bak@regionh.dk

Direkte: 38 66 60 59
Mobil:21 13 67 22

Region Syddanmark

Maria Frank
Specialkonsulent, Kvalitet og Forskning

Mail: maria.frank@rsyd.dk
Telefon: 2475 7311 

Region Nordjylland

Monica Guldager Terkelsen
Kvalitetskonsulent

Mail: mote@rn.dk
Telefon: 2962 9985