Organisering af LKT Hoftenære lårbensbrud

Region Syddanmark er national projektleder, mens de konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe.

EKSPERTGRUPPEN

De konkrete mål for forbedringsarbejdet defineres af en ekspertgruppe bestående af kliniske eksperter fra regionerne (lægefaglig ekspertise inden for ortopædkirurgi, anæstesi og geriatri, sygeplejefaglig ekspertise inden for ortopædkirurgi og anæstesi, samt terapeutfaglig ekspertise), en kommunal repræsentant, en repræsentant fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud og en repræsentant fra Landsdækkende Database for Geriatri.

REGION SYDDANMARK ER NATIONAL PROJEKTLEDER FOR PROJEKTET

Region Syddanmark er national projektleder for LKT Hoftenære lårbensbrud og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre projektet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige regioner. 

Spørgsmål om LKT Hoftenære lårbensbrud kan stiles til egen regions LKT-tovholder eller til projektledelsen.

Se oversigt: Regionale tovholdere