Sekretariat

Sekretariatet for lærings- og kvalitetsteams er hos Danske Regioner.

Danske Regioner sekretariatsbetjener lærings- og kvalitetsteams.
Spørgsmål til lærings- og kvalitetsteams kan rettes til

Bodil Bjerg
Seniorkonsulent, Danske Regioner

Mail: bbj@regioner.dk
Telefon: 3529 8106